نلسون ماندلا

کاریکاتوری از کارلوس لاتوف که به آپارتاید اسرائیلی اشاره کرده و ماندلا را با زندانیان فلسطینی مقایسه می‌کند.

نلسون ماندلا: خوب می‌دانیم که آزادی ما بدون آزادی فلسطین ناقص است.

نلسون ماندلا یکی از برجسته ترین و نام آشناترین مبارزان با آپارتاید در آفریقای جنوبی است. در زمان مبارزات سیاسی، رژیم آپارتاید و دولت‌های طرفدار آن که رژیم صهیونیستی یکی از آنها بود، ماندلا را کمونیست و تروریست می‌دانستند، مبارزه مسلحانه بخشی جدایی‌ناپذیر از مبارزه علیه آپارتاید بود.

بسیاری از آزادی‌خواهان جهان رفتار رژیم صهیونیستی با فلسطینیان را آپارتاید اسرائیلی می‌نامند.

آپارتاید جنایت علیه بشریت است. اسرائیل میلیون‌ها فلسطینی را از آزادی و دارایی‌های به حق خود محروم کرده است، تا به سیستم تبعیض نژادی و نابرابری خود تداوم دهد. آپارتاید اسرائیلی همین سیستمی است که بر خلاف قوانین بین المللی، آزادی‌خواهان و عدالت‌خواهان را زندانی و شکنجه می‌کند و آنها را می‌کشد. در واقع در فلسطین جنگ علیه یک جمعیت غیرنظامیجریان دارد، جنگ بر علیه کودکان فلسطینی.