آزمایش جدید انجام شده توسط محققان در دانشگاه Semyung در کره جنوبی تایید کرد که مردان غذا را بسیار سریعتر از زنان می‌خورند؛ چرا که آنها گاز بزرگی می‌زنند و سریع‌تر می‌جوند.

این مطالعه در ابتدا می‌خواست رابطه بین چاقی و سرعت غذا خوردن را بررسی کند که نتیجه آن تاثیر بارز جنسیت در سرعت غذا خوردن را نشان داد.

در این مطالعه الکترودهایی به فک 48 شرکت کننده (24 مرد و 24 زن) متصل شد که سرعت غذاخوردن آنها را (طی خوردن 125 گرم برنج) می‌سنجید.

محققان به این نتیجه رسیدند که سرعت غذا خوردن با چاقی رابطه مستقیمی دارد، اما قویتر از این رابطه این است که مردان بسیار سریعتر از زنان غذا می‌خورند.