آفریقا منزلگاه بسیاری از گروه های قبیله ای است که در پادشاهی و کشورهای مستقل وجود داشته اند. با گذشت زمان، ملیت‌های مختلفی با هدف استعمار به این قاره مهاجرت کردند.

آفریقا که در ابتدای سده نوزدهم تقریبا به طور کامل از استعمار اروپاییان جان سالم به در برده بود، در پایان این سده به طور کامل تحت تسلط آنها در آمد. هجوم به سمت آفریقا در دهه‌های ۱۸۸۰ تا ۱۸۹۰ آغاز شد.

این عکس به ما بینشی در مورد آداب و رسوم، فرهنگ و زندگی روزمره مردم آفریقا در پایان قرن نوزدهم می‌دهند. تصاویر را ببینید و  لذت بببرید!