اخیرا پژوهشگران فسیل جدیدی را یافته اند که نشان می‌دهد در حدود ده هزار سال پیش علاوه بر گونه های انسانی چون هومو ارکتوس (انسان راست‌قامت) و هومو هبیلیس (انسان ماهر) گونه انسانی دیگری نیز با آنها در این عصر همزیست بوده است.

فسیل گونه جدید انسانی

این نظریه پژوهشگران حاصل تجزیه و تحلیل فسیل های کشف شده در کنیا است. در بین سال های 2007 و 2009 سه فسیل از انسان‌ها کشف شده اند که مربوط به یک میلیون و نود و پنج تا یک میلیون و هفتاد و شش سال پیش است که شامل صورت، فک پایین به طور کامل و بخشی از فک تحتانی دوم است.

این فسیل ها و جمجمه حیرت انگیزی که در سال 1976 کشف شد طبق نظر محققان هیچ گونه ارتباطی با اجداد انسانی شناخته شده ندارند. جمجمه کشف شده دارای یک صورت دراز با اندازه و سایز نسبتا بزرگ است که با این سایز قادر است مغز نسبتا بزرگی را در خود نگه دارد.

تا 40 سال بعد از کشف این جمجه محققان هنوز نمی‌دانستند که آیا این جمجمه نشانگر گونه جدیدی از انسان‌هاست یا در اثر بروز یک اختلال بدین شکل است ولی بعدها ثابت شد که این جمجمه مربوط به گونه دیگری از انسان‌هاست که در عصر هجر همزمان با گونه های دیگر میزیسته است و با کشف شدن فسیل های اخیر پژوهشگران مطمئن تر شدند که این استخوان ها گونه های انسانی را نیز مانند سایر گونه های دیگر متمایز می‌کند.

پژوهشگران هدف از این تحقیقات را یافتن الگوهای تکامل بشر و ارتباط آنها با شباهت های نزدیک الگوهای تکمیلی از سایر حیوانات مد نظر قرار داده اند.