تیغ اوکاماحتمالا شما هم قبلا این جمله را شنیده اید: ساده ترین توضیح احتمالا صحیح است. کارآگاهان از این جمله برای کشف افراد  مظنون به قتل استفاده می‌کنند و پزشکان برای تعیین بیماری با وجود مجموعه مختلفی از علایم استفاده می‌کنند.

این‌ها نتایج استدلالی با عنوان تیغ اوکام هستند، که از آن در سرتاسر دنیا در حل مشکلات و انتخاب پاسخ‌ مناسب و ابداع و اثبات نظریه ها و از میان برداشتن پاسخ‌ها و احتمالات دور از انتظار و غیرمحمل استفاده می‌کنند. صورت اصلی این تیغ اوکام چنین است:

  • اصل تکثیر: تکثیر نباید بدون ضروریت انجام شود.
  • اصل تقلیل: وقتی با کمتر ممکن است، بیشتر بیهوده است.

این اصل در ابداع نظریه‌های علمی نیز کاربرد دارد و بیان می‌دارد اگر دو نظریه مشابه دارید که به نتیجه‌ای یکسان می‌رسند، آن که ساده تر است ارزش بیشتری دارد. یکی از کاربردهای دیگر این اصل در برنامه‌نویسی رایانه این است که برنامه‌های نوشته شده باید بهینه باشند.

نظر شما درباره نظریه تیغ اوکام چیست؟