محرم محرم زادهنتایج نظرسنجی که در یکی از شبکه های اجتماعی در مورد تماشای تلویزیون توسط کاربران فعال وب* داشتیم نشان داد که بیش از 80 درصد از نظردهندگان تمایلی به تماشای تلویزیون ندارند، که این نسبت برای شبکه های استانی بیش از 90 درصد بود.

پرمخاطب‌ترین شبکه استانی از نظر تعداد علاقه مندی های شرکت کنندگان در این نظرسنجی، شبکه تهران و شبکه شما بود. پرمخاطب‌ترین برنامه شبکه های استانی مربوط به بخش های خبری بود. بیشترین تعداد برنامه های محبوب نیز مربوط به برنامه های شبکه آموزش بود.

برخی از نظردهندگان همگام با نظرسنجی علاقه خود را به تماشای برنامه های رادیو هفت شبکه آموزش، برنامه 90 شبکه3، بیزیم کند شبکه سهند، شویل دنا شبکه دنا، مشاعره شبکه آموزش، زلال احکام شبکه3، ویتامین ث شبکه سه، مستندهای شبکه4، معرفت شبکه4، برخط شبکه آموزش، چکامه شبکه آموزش، زنده باد زندگی شبکه2، شکرستان شبکه پویا، به خانه برمی‌گردیم شبکه تهران، مسابقات تلفنی و مسابقات زنده فوتبال اعلام کردند. پرطرفدارترین بخش خبری از دید پاسخ دهندگان به سوال نظرسنجی اخبار 20:30 شبکه2 بود.

در این میان برخی نیز تنفر خود را نسبت برخی از برنامه های شبکه های استانی اعلام کردند که به نظر آنها غالبا بدون محتوا و تنها برای پرکردن وقت شبکه های استانی پخش می‌شوند.

این نظرسنجی طی مدت 4 ساعت انجام شد که 278 نفر به آن پاسخ دادند که نهایتا 194 پاسخ جمع‌بندی و بررسی شد. با تاملی در پاسخ‌ها به این نتیجه رسیدیم که دلایل بی‌علاقه بودن کاربران فعال وب به تلویزیون می‌تواند مربوط به نبود برنامه های مناسب برای این گروه در شبکه های تلویزیونی که عمدتا جوان هستند. همچنین نداشتن علاقه ذاتی به تماشای تلویزیون و یا زده شدن از برنامه های تلویزیونی و نیز اختصاص بیش از حد وقت فراغت خود به شبکه های اجتماعی و فعالیت های وب و یا حتی داشتن پارانویدهایی نسبت به تلویزیون و یا پز روشنفکری برای تماشا نکردن تلویزیون!

شما به کدام برنامه های تلویزیونی علاقه دارید؟ اگر تلویزیون نگاه نمی‌کنید دلیلش چیست؟ چه پیشنهادی برای شبکه های تلویزیونی برای افزایش مخاطب دارید؟

*با توجه به مدت زمان کم نظرسنجی و نوع شبکه اجتماعی،به خود این اجازه را دادیم تا نظردهندگان را جزئی از کاربران فعال وب فارسی معرفی کنیم.