اتاق نامنظمپژوهشگران بر روی شرکت کنندگان در دو محیط مرتب و نامرتب آزمایشاتی انجام دادند. در آزمایش نخست، شرکت کنندگانی که در اتاق مرتب بودند تنقلات سالمتر را انتخاب کرد و بیشتر از گروه اتاق نامرتب به موسسه خیریه کمک کردند. با این حال، اگر شما فردی نامرتب هستید و اتاق تان نظم چندانی ندارد، جای ناامیدی نیست: در آزمایش دوم، پژوهشگران متوجه شدند که محیط های پر هرج و مرج باعث افزایش نوآوری می‌شود. بله، شرکت کنندگان در اتاق درهم و برهم خلاقیت بهتری نشان دادند. و در نهایت، هنگامی که افراد در یک اتاق نامرتب و شلوغ قرار می‌گیرند، افراد با احتمال بیشتری مکمل‌های تغذیه ای با برچسب “جدید” را به جای “کلاسیک” انتخاب می‌کنند، این نشان می‌دهد که محیط ممکن است افراد را به تازگی و تجدد تشویق کند.

از این آزمایشات می‌توان نتیجه گرفت که نظم فیزیکی می‌تواند باعث انتخاب سالم، بخشندگی و سخاوت، و مطابقت با رسوم  و قراردادها شود، در حالی که بی‌نظمی تولید خلاقیت می‌کند.

منبع. شما خودتان آدم منظمی هستید؟ آیا تاثیرات محیطهای منظم و نامنظم را حس کرده اید؟ خوشحال می‌شوم نظر شما را هم در این مورد بخوانم.