آموزش ماساژ

ماساژ ورزشی، بخش مهمی از روند تمرینی ورزشکاران المپیک و حرفه ای و برنامه های ورزشی دانشگاه‌ها و باشگاه‌های ورزشی را تشکیل می‌دهد. ماساژ، برنامه های آماده سازی را پربارتر و به آماده سازی ورزشکاران برای شرکت در رقابت های ورزشی و بازگشت به حالت اولیه پس از فعالیت کمک می‌کند. در ضمن، ماساژ احتمال آسیب را کاهش می دهد و به توانبخشی آنها کمک می کند. در نهایت اینکه ماساژ ورزشی می‌تواند عملکرد را توسعه دهد.

ماساژ به معنای دستکاری های سیستماتیک روی بافت های نرم بدن، با اهداف درمانی است. ماساژ ورزشی کاربرد اختصاصی از ماساژ است. ماساژ ورزشی، علم و هنر به کارگیری ماساژ و شیوه‌های مربوط به منظور حفظ سلامت و ارتقای عملکرد ورزشکاران است.

مربی، شانه های ورزشکار خود را قبل از مسابقه ورز می دهد. تمرین دهنده، ساق پای ورزشکار را در وقت استراحت مالش می‌دهد، فیزیوتراپ ورزشی از مالش های حرضی عمیق برای بازتوانی استفاده می کند و ماساژ دهنده پس از مسابقه، پاهای خسته ورزشکار را مالش و ورز می‌دهد. این ها مثال‌هایی از ورزش های حرفه ای است که در آن ماساژ برای تمرین نیازهای منحصر به فرد ورزشکار به کار گرفته می شود. در زمان‌های گذشته صحنه های مشابهی در میادین ورزشی اتفاق می افتاد که حاکی از ارزش و اثر ماساژ روی ورزشکاران بوده است.

آموزش ماساژکاربردهای متعدد ماساژ در ورزش

ماساژ شیوه ای است که برخی از مربیان برای عملکرد بهتر ورزشکار از آند استفاده می‌کنند. برای مثال مربی ممکن است به دلایل مختلف شانه های ورزشکار خود را پیش از مسابقه ورز دهد. او ممکن است سعی کند عضلات را گرم، گردش خون را افزایش و تنش عضلات را برطرف کند یا اضطراب پیش از مسابقه را کاهش دهد. همچنین ممکن است با استفاده از تماس دست، برای افزایش تمرکز به ورزشکار آرامش دهد. درمانگر ورزشی و فیزیوتراپ ورزشی از ماساژ برای باتوانی به صورت درمان و فیزیوتراپی سنتی استفاده می‌کنند.

ماساژ، یکی از شیوه های درمانی آسیب ها به شمار می‌رود. از ماساژ در درمان و بازتوانی صدماتی که مانند التهاب های تاندونی، گشیدگی ها، پیچ خوردگی ها و چسپندگی ها استفاده می شود. ورزشکار ممکن است برای آمادگی عمومی، شل کردن عضلات سفت، تسهیل در کشش یا آمادگی برای شرکت در رقابت، خود را ماساژ دهد، همچنین می تواند روش های ساده ماساژ را برای استفاده روی دیگران بیاموزد.

متخصص ماساژ ورزشی

برای متخصص ماساژ ورزشی، اولین موضوع مورد توجه، ماساژ است. متخصص ماساژ ورزشی در به کار بردن ماساژ و روش های مربوط به آن برای مشارکت در سلامت و ایمنی ورزشکاران و ارتقای سطح عملکرد آنها نقش بسیاری دارد.
چگونه متخصص ماساژ ورزشی، خود را با جلسه ورزش سازگار کند؟

نقش آنها را می توان با کار مربیان مقایسه کرد مربی، فردی است که با استعدادهای بی نظیری سروکار دارد و توانایی های جسمانی هر ورزشکار را از نظر عملکردی به بهترین حد ممکن شکوفا می سازد و توانایی های جسمانی هر ورزشکار را از نظر عملکردی به بهترین حد ممکن شکوفا می سازد. مربیان بر پایه اصولی منظم با ورزشکاران همکاری متقابلی دارند. آنها برنامه‌های تمرینی و آموزشی را تنظیم می کنند. تکنیک‌ها را آموزش و تغییر می دهند و در طول رقابت ها ورزشکاران را راهنمایی می‌کنند.

مربیان نمی‌توانند موفقیت در عملکرد ورزش را تضمین کنند اما کاربرد روش های موثر مربیگری قابلیت عملکردی ورزشکار را افزایش می دهد. عملکرد واقعی، مجموعه ای از عناصر است که به آسانی قابل توضیح نیست اما مربی آن را تحت تاثیر قرار می دهد.

متخصص ماساژ ورزشی، بخشی از هدف مربی برای ارتقای قابلیت های عملکردی ورزشکار را تحقق می‌بخشد. آنها به ورزشکاران برای رسیدن به اوج آمادگی جسمانی و روانی، آمادگی برای مسابقه، بازگشت به حالت اولیه پس از فعالیت شدید ورزشی و حفظ دیدگاههای مثبت کمک می کنند. زمانی که متخصصان ماساژ ورزشی بتوانند ارتباط صمیمی تری را با ورزشکار و سایر کادر تیم برقرار کنند، موثرتر خواهند بود.

آموزش ماساژماساژ ورزشی و عملکرد ورزشکار

متخصصان مختلف ورزشی به دلایل مختلف از ماساژ استفاده می کنند. از آنجایی که ماساژ در سطوح مختلف از جمله جسمانی، روانی، هیجانی و اجتماعی تاثیرگذار است، بنابراین ماساژ ورزشی می تواند بر رویکرد کلی ورزشکار اثر مفیدی داشته باشد. اگر ماساژ ورزشی به صورت ماهرانه اجرا شود، می تواند قابلیت عملکردی ورزشکار را از سه طریق افزایش دهد:

1. بهینه سازی عوامل عملکردی
2. کاهش احتمال آسیب
3. حمایت از روند ترمیم در بافتهای نرم

بهینه سازی عوامل عملکردی

ماساژ ورزشی باعث ایجاد عوامل عملکردی مطلوب، مانند سلامت عضلات و بافت های همبند، دامنه حرکتی طبیعی، انرژی زیاد، حرکت بدون درد و روان، آرامش ذهنی و هوشیاری می شود. همچنین تمرکز را به حداکثر می‌رساند. از طرف دیگر، ماساژ ورزشی به کاهش عوامل منفی مانند اختلال در عملکرد عضلات و بافت های همبند، محدودیت در در دامنه حرکتی، کاهش انرژی، عدم شادابی، درد و اضطراب کمک می‌کند. عوامل عملکردی مطلوب در تمام مدت با اجرای ماساژ ورزشی نگهدارانده افزایش می‌یابد. ارائه ماساژ قبل و حین مسابقه باعث آمادگی فیزیولوژیکی و روانی می شود و در چند دقیقه قبل از عملکرد ورزشی، فرد را آماده می‌کند.

آموزش ماساژکاهش احتمال آسیب

ماساژ ورزشی باعث کاهش احتمال آسیب می‌شود. این نوع ماساژ در کمک به پیشگیری از آسیب های حاد حاصل از وضعیت غیرطبیعی بافت ها (مانند پارگی یا سفتی عضلات) و آسیب های مزمن و دلایل کشیدگی مکرر (مانند التهاب تاندونی) بسیار موثر است.

یکی از مهمترین فواید ماساژ ورزشی منظم، لمس بافت ها به وسیله دست به طور مستقیم است. فرد ماساژ دهنده می تواند به طور دقیق تغییرهای احتمالی در وضعیت بافتها را کنترل و نواحی ای را که احتمال ناراحتی در آنها وجود دارد؛ در حین ماساژ و قبل از اینکه ورزشکاران از آن باخبر شوند، شناسایی کند.

در معاینه آسیب های مزمن، ورزشکار با اعمال فشار در جریان ماساژ، پیش از آنکه آسیب به سمت نقطه درد (عدم فشار) پیشرفت کند، درد را احساس خواهد کرد. بنابراین ماساژ می‌تواند صدمه های غیرقابل تشخیص در مرحله تحت بالینی را کشف و قبل از پیشرفت این صدمه ها به مرحله بالینی آنها را شناسایی کند.

هنگام بروز صدمه، متخصص ماساژ ورزشی برای حمایت از روند توانبخشی و بازگشت به حالت اولیه ورزشکار، به تیم مراقبت های پزشکی ملحق می‌شود. هدف از این کارکمک به بهبود و حداقل رساندن عوارض جانبی و احتمال آسیب دیدگی مجدد است.

این نوشته از مجله زیبایی سالم برگرفته شده است. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد ماساژ توصیه می‌کنیم آموزش ماساژ درمانی +  آموزش علمی و عملی ماساژ را دریافت کنید.