زنان چاق

محققان می‌گویند زنان در طول فصل زمستان بیشتر دچار احساس غمگینی و افسردگی می‌شوند. بررسی ها نشان می دهد روزهای کوتاه و ابری زمستان، میل زنان را به خوردن افزایش می‌دهد و با کم کردن رغبت شان به بیرون رفتن از خانه باعث چاقی زمستانی زنان می‌شود.

به نوشته روزنامه دیلی اکسپرس، زنان بیشتر از مردان گرفتار این نوع افسردگی می شوند و در روزهای سرد و تاریک دو برابر بیشتر از مردان به خوردن غذاهای سنگین به ویژه نشاسته و کربوهیدارت تمایل پیدا می‌کنند. پیدا کردن عادت‌های غذایی ناسالم هم یکی دیگر از مشکلاتی است که با شدیدتر شدن افسردگی فصلی به وجود می آید از آنجا که کمبود نور خورشید در فصل زمستان موجب به هم خوردن مواد و ترکیبات شیمیایی در مغز و آشفته شدن ساعت بیولوژیک بدن می‌شود، زنان در این فصل دچار کج خلقی شده و حساسیتشان از همیشه بیشتر می‌شود.

پژوهشگران می‌گویند اگر نمی‌خواهید افسردگی فصلی زندگی تان را در این سه ماه مختل کند تا حد امکان در روزهای روشن فصل زمستان در تماس بیشتری با نور خورشید قرار بگیرید و سعی کنید فضای خانه تان کمی نورگیرتر کنید و در روزهای ابری خودتان را در یک خانه تاریک حبس نکنید.

این نوشته از مجله سیب سبز برگرفته شده است. شما چه پیشنهاداتی برای کاهش افسردگی زنان در فصول سرد دارید؟