آیا دوست دارید در فیسبوک با والدین خود در ارتباط باشید؟ یا اینکه خوشتان می‌آید پدر و مادرتان توییتر شما را دنبال کنند؟ اگر تمایلی به ارتباط با والدین‌تان در شبکه های اجتماعی ندارید، احتمالا شبکه های اجتماعی تاثیر خوبی بر رفتار و شخصیت شما نخواهند گذاشت! نتایج پژوهشی نشان می‌دهد که دوستی والدین در شبکه های اجتماعی می‌تواند مانع از تاثیرات بد این شبکه های اجتماعی شود.

این مطالعه به بررسی شبکه های اجتماعی و ارتباط آنها با نوجوانان و والدین و نتایج ارتباط والدین با نوجوانان پرداخت. شرکت کنندگان (491 نوجوان و والدین آنها) پرسشنامه هایی را که در رابطه با استفاده از شبکه های اجتماعی، احساسات، و نتایج رفتاری بود را تکمیل کردند. نوجوانانی که در شبکه های اجتماعی با والدین خود در ارتباط بودند، ارتباط بهتری با آنها داشتند. نوجوانانی که با والدین خود در شبکه های اجتماعی در ارتباط بودند دارای سطح بهتری از رفتار اجتماعی و پرخاشگری پایین تری داشتند. در مقابل، نوجوانانی که از شبکه های اجتماعی بدون ارتباط با والدین خود بهره می‌جستند، با نتایج منفی از قبیل افزایش پرخاشگری رابطه ای، رفتارهای درونی، بزهکاری، و کاهش ارتباط بین والدین و فرزند همراه بودند.

این نتایج نشان می‌دهد که اگر چه استفاده از شبکه های اجتماعی ممکن است باعث ایجاد مشکل برای بعضی از افراد شود، با این حال استفاده از شبکه های اجتماعی با حضور والدین به طور بالقوه ممکن است باعث بهبود روابط پدر و مادر و فرزند شده و نیز منجر به نتایج مثبت برای نوجوانان شود.

منبع. نظر شما به عنوان پدر یا مادر (یا کسی که در آینده پدر یا مادر خواهید شد) در مورد ارتباط با فرزندان خود در شبکه های اجتماعی چیست؟