1- او هنوز دوست شما نیست!

بسیار دیده‌ام که دخترها یا پسران در اولین ملاقات با جنس مخالف خود فکر می‌کنند که او دوست دختر / پسر آنها است! این واقعا خیلی بد است که با کسی که هنوز کامل شناختی از او ندارید مانند یک دوست رفتار کنید، شخصا با افراد هم جنسم چنین رفتاری ندارم. شاید این رفتار ناشی از خود شاخ پنداری افراد باشد.

2- او همه دنیای شما نیست!

او می‌تواند بخشی از دنیای شما باشد ولی هرگز فکر نکنید او تمام دنیای شماست، وقتی شما او را همه دنیای خود بدانید احساسات منفی نسبت به او در شما زودتر پدیدار می‌شود.

3- لباس شما تاثیرگذار است!

لباسی که می‌پوشید در رابطه شما تاثیرگذار است، به یاد داشته باشید که نباید لباس تحریک آمیزی بپوشید، چرا که می‌تواند پیام اشتباهی به طرف مقابل‌تان ارسال کند.

امیدوارم اشتراک این تجربیات با شما مفید بوده باشد. خوشحال می‌شوم تجربیات شما را هم دربراه روابط تان در ایران آتا بخوانم.