بزاق دهانامروزه ما در دنیایی زندگی می کنیم که متاسفانه به دلیل عادات غذایی و رفتاری نامناسب آمار بیماری ترسناک سرطان بالاست. با این وجود امروز می خواهیم از یک فن آوری جدید خبر بدهیم که شاید بتوانیم اندکی از نگرانی های شما بکاهیم.

محققان مطالعاتی را انجام داده اند و به این یافته جدید یعنی یک راه آسان برای تشخیص سریع سرطان دهان و سینه فقط از طریق تف کردن در یک لوله آزمایش یا فنجان دست یافته اند.

در این تحقیق که اخیرا انجام شده (نشانگرهای زیستی) را از بزاق دهان و سرم خون سلولهای (کارسینوم) در سنگفرش دهان جدا کرده و بر روی آن آزمایشاتی را انجام می دهند، این آزمایش را بر روی 32 بیمار دارای سرطان دهان و 40 بیمار مبتلا به سرطان سینه انجام دادند وبا بزاق دهان افراد سالم از طریق تجزیه و تحلیل نمای ژنتیکی‌شان مقایسه کردند و به این نتیجه رسیدند که امکان پیش بینی سرطان 95٪ از طریق بزاق و 85٪ از طریق سلولهای سنگفرش دهانی با موفقیت انجام پذیر است. این روش برای تشخیص زود هنگام بیماری های دیگر نیز امکان پذیر است. پژوهشگران می گویند تنها نگرانی این است که در اثر خوردن، نوشیدن و سیگار کشیدن سلولهای بزاق دهان نیز تحت تاثیر قرار بگیرند ولی ما دست از تلاش بر نمی داریم و در صدد هستیم که یک معیار استانداردی برای اطمینان از نتایج این روش بیابیم.

البته تحقیقات بالینی خبر از موفقیت های دیگری من جمله پیش بینی و تشخیص سرطان های سر و گردن نیز می دهد.
دانشمندان مدت هاست که در جستجوی راههایی هستند که بتوانند خیلی سریع و حتی در مطب‌شان سرطان ها را تشخیص بدهند. اما متاسفانه مدتی است که به دلیل پیشرفت چند فن آوری نو ظهور مانند روش های بهبود یافته برای تشخیص، جمع آوری، حفظ و تقویت مواد ژنتیکی و پروتیین ها این تلاش متوقف شده است.

محققان به بیماران سرطانی این نوید را می دهند که در آینده تحقیقات تنها به مدل های پیش بینی موارد فوق ختم نشود، بلکه قادر خواهند بود که حتی سرطان های سخت دیگر مانند سرطان لوزالمعده و تخمدان را نیز پیش‌بینی کنیم.

منبع: aacr