محققان در موسسه کنترل سیستمهای دینامیکی در زوریخ ربات های پرنده ای را توسعه داده اند که در هوا با استفاده از توپ پینگ پونگ حرکات جالبی را به نمایش درمی‌آورند. کل صحنه توسط یک سیستم هوایی ضبط حرکات دنبال می‌شود و روبات توسط یک جفت کامپیوتر کنترل می‌شود.

اگر فکر می‌کنید این ربات قرار است برای ورزش تنیس خدمت کند، بایستی یادآور شوم که متاسفانه این پروژه نیز تقریبا مانند هر پیشرفت جالب دیگری در رباتیک، در جهت برنامه های نظامی پیگیری می‌شود.