به نظر می‌رسد که نمی‌توان نوجوانان را از گوشی های تلفن همراه، انواع و اقسام گجت ها و رایانه های شخصی و دستی جدا دانست. به نظر شما تا چه حد نسل جوان به این ابزارها وابسته شده و در حقیقت معتاد شده است؟

پاسخ در دست تکست پلاس (Text plus)، برنامه کاربردی رایگان مخصوص ارسال و دریافت پیام است. آنها در تحقیقی که بر روی بیش از 600 تن از نوجوانان 13 تا 17 ساله انجام داده اند به نتایج قابل توجهی دست پیدا کرده اند.

نتایج این نظرسنجی نشان می‌دهد نیمی از نوجوانانی که در این پرسشگری شرکت داشته اند ابراز می‌دارند که قادر نیستند حتی به مدت یک هفته بدون گوشی تلفن همراه خود سر کنند. این در حالی است که 36 درصد وضعیت شان از این هم بدتر است و حتی تاب و توان تحمل زندگی بدون این وسیله را در ده دقیقه ندارند.

علی رغم تنوع گسترده ی بازی ها و برنامه های کاربردی که هم‌اکنون در گوشی های هوشمند موجود است، همچنان ارسال و دریافت پیامک جزئی جداناشدنی از تلفن همراه است که بیش از 61 درصد از نوجوانان گوشی های تلفن را بدون این قابلیت بی‌معنی می‌دانند و بیش از هر برنامه دیگری به کار می‌برند.

با در نظر گرفتن نتایج این تحقیق هیچ عجیب نیست که هر گوشه را که می‌نگریم جوانان و نوجوانان را می‌بینیم که گوشی به دست و سر در گریبان با آن مشغول هستند.

در بخش دیگری از این تحقیق اذعان می شود 52 درصد از مصاحبه شوندگان در هر مکانی به گوشی خود دسترسی دارند، در حالی که بیش از 37 درصد از آنها حتی در سرویس بهداشتی نیز از تلفن خود جدا نمی‌شوند. از سویی دیگر 20 درصد از نوجوانان این تحقیق حتی در مراکز مذهبی چون کلیسا با گوشی تلفن همراه مشغول هستند.

در ادامه نتایج این تحقیق آمده است که ارسال پیامک اولین و آخرین کاری است که نوجوانان با گوشی انجام می‌دهند. در حالی که 73 درصد پیش از خواب و پس از برخواستن از خواب، نخستین کاری که می کنند چک کردن پیامک های دریافتی شان است.