جشنواره وب سایت های ایران از معتبرترین جشنواره های حوزه فناوری اطلاعات است که تاکنون پنج دوره آن از سال ۱۳۸۷ برگزار گردیده است. پنجمین جشنواره وب ایران با همکاری مرکز رسانه های دیجیتال ورازت فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار می‌شود.

پاراگراف فوق متنی است که در وبگاه جشنواره وب ایران ‌در مورد آن درج شده است. امروز لیست نامزد های پنجمین جشنواره وب ایران بر روی این وبگاه قرار گرفت. در این پست سعی داریم اطلاعاتی درباره پسوند دامین و کشورهای میزبان این وبگاه‌ ها ارائه دهیم.

کاندیدای پنجمین جشنواره وب ایران

54 درصد کاندیدای این جشنواره دارای دامین با پسوند COM هستند و 40% نیز متصل به دامین ملی (پسوند IR) می‌باشند.

با بررسی میزبان این وبگاه ها (در اصل آی‌پی بررسی شده است) به این نتیجه رسیدیم که 42 درصد وبگاه ها در داخل ایران میزبانی می‌شوند و آلمان با 22%، آمریکا با 17% و کانادا با 9% به ترتیب بیشترین سهم را در میزبانی وبگاه های بررسی شده در خارج از کشور را دارند.

نظر شما درمورد تعمیم این آمار به همه وبگاه های ایرانی چیست؟ به نظر شما چند درصد از وبگاه های ایرانی دارای دامین ملی و چند درصد دارای میزبان داخلی می‌باشند؟