بافت ماهیچه ای قلبنارسایی قلبی بیماری است که در آن قلب از پمپاژ کردن خون به همه نقاط بدن ناتوان می‌شود و روش‌های درمان فعلی یکی جایگزین کردن دستگاه‌های مکانیکی و دیگری پیوند زدن است.

دانشمندان برای اولین بار موفق شدند در محیط آزمایشگاهی ماهیچه ضربان قلب بسازند.
در این روش محققان سلولهای پوستی را از بیماران مبتلا به نارسایی های قلبی جدا کرده و به بافت ضربان قلب تبدیل می‌کنند که یک روزی در آینده نه چندان دور در درمان آنها مورد استفاده قرار می‌گیرد.

البته سال های زیادی را پیش رو خواهیم داشت تا این نوآوری در درمان مورد بهره برداری قرار بگیرد، اما نتایج بسیار امیدوارکننده است و نشان می‌دهد که ترمیم قلب های آسیب دیده بیماران از طریق جایگزین کردن بافت های ماهیچه ای قلبی آزمایشگاهی چندان هم دور نخواهد بود.

بافت آزمایشگاهی، مانند بافت ماهیچه ای قلب در بدو تولد است و خوشبختانه در درمان سالمندان و جوانان پاسخ مشابهی می‌دهد و با وجود تفاوت سنی در هر دو رده سنی به یک میزان موثر است. محققان می گویند آزمایشات بالینی این نوآوری تا 10 سال دیگر آغاز می‌شود.

با تغییر سلول‌های پوستی در آزمایشگاه بافت های تولید شده بعد از 24 تا 48 ساعت قادر خواهند بود که مورد بهره برداری قرار بگیرند. با توجه به این که شانس تبدیل کم است اگر این روش پاسخ مناسبی بدهد تا 15 سال دیگر به کلینیک ها راه پیدا خواهد کرد. متخصصان قلب و عروق معتقدند که این روش باید به طور دقیق در آزمایشگاه مورد بررسی قرار بگیرد و بعد در درمان بیماران به کار گرفته شود اما با این وجود یافته ها بیسار دلگرم کننده است و ما را یک قدم به شناسایی یک وسیله موثر در ترمیم قلب نزدیک‌تر می‌کند.