احتمالا شما هم در مورد ورزش 7 دقیقه‌ای و تاثیر شگفت‌انگیز آن خوانده یا شنیده‌اید. به تازگی نیویورک تایمز نیز در مورد علمی بودن تاثیرات بسیار مفید 7 دقیقه تمرین در روز مطلبی منتشر کرده است. بنابراین اگر فکر می‌کنید برای ورزش کردن وقت کافی ندارید، شاید از این پس نظر شما در این مورد تغییر کند. تنها با هفت دقیقه ورزش می‌تواند روز شیرینی را به خود هدیه دهید.

ورزش می‌تواند تاثیرات عمیقی بر شادی و روحیه ما داشته باشد. در واقع ثابت شده است که ورزش یک استراتژی موثر برای غلبه بر افسردگی است. در مطالعه ذکر شده در کتاب “مزیت شادی” نوشته Shawn Achor، سه گروه از بیماران مبتلا به افسردگی را با دارو، ورزش، و ترکیبی از این دو تحت درمان قرار دادند. نتایج حاصل از این مطالعه واقعا شگفت آور بود. اگرچه در هر سه گروه، قبل و بعد از مداخله، پیشرفت‌های مشابهی در سطح شادی مشاهده شد، اما نتایج بعدی بسیار متفاوت بود:

سپس گروه‌های مورد آزمایش را بهمدت شش ماه برای ارزیابی میزان عود (بازگشت) افسردگی مورد تحقیق قرار دادند. افرادی که به تنهایی از دارو برای درمان بهره برده بودند، 38 درصد افسردگی عود کرده بود. در گروهی که از درمان ترکیبی استفاده کرده بودند، وضعیت فقط کمی بهتر است، با میزان عود 31 درصد. بزرگترین شگفتی در گروهی بود که با ورزش درمان شده بودند: میزان عود آنها تنها 9 درصد بود!

برای بهره‌مندی از فواید ورزش الزامی برای افسردگی وجود ندارد! شما نیز می‌توانید از فواید ورزش بهره مند شوید. ورزش می‌تواند برای آرامش، افزایش قدرت مغز و حتی بهبود تناسب اندام شما بسیار مفید باشد، حتی اگر کاهش وزن نداشته باشید.

مطالعه ای در مجله Health Psychology نشان داد که افرادی که ورزش می‌کنند احساس بهتری نسبت به بدن خود دارند، حتی زمانی که هیچ تغییر فیزیکی در بدن آنها مشاهده نمی‌شود.

آنچه که باعث می‌شود پس از ورزش کردن، احساس خوبی داشته باشیم تغییراتی در مغز ماست که در اثر ورزش بوجود می‌آید. مانند آزاد شدن پروتئین‌ها و اندروفین که باعث می‌شوند احساس شادی کنیم، تصویر زیر را ببینید:

تاثیرات ورزش