مدارهای منطقی پایه و اساس علم الکترونیک و رایانه هستند. در مدارهای منطقی برای سادگی طراحی، از گیت‌هایی پایه‌ای (مانند AND, OR, NAND, NOR, XNOR, XOR و …) استفاده می‌شود که بوسیله این گیت‌ها یک مدار طراحی می‌شود.

شبیه سازی مدار منطقی

برای شبیه‌سازی و تمرین جهت یادگیری مدارهای منطقی نرم افزارهایی چون پروتئوس (Proteus) وجود دارند. در این پست شبیه ساز تحت وب مدارهای منطقی را معرفی می‌کنیم تا بتوانید بدون نیاز به نصب نرم افزار خاص و تنها با اتصال به اینترنت برروی تمامی سیستم عامل ها و حتی برروی گوشی هوشمندتان به آزمایشگاه مدارهای منطقی دست یابید.

در این آزمایشگاه برخط می‌توانید مدارهای دلخواه خود را با استفاده از منابع تغذیه، گیت های پایه، فلیپ فلاپ ها، گیت‌های خروجی و … پیاده سازی و اجرا نمایید. همین‌طور مداراتی را که طراحی کرده اید را می‌توانید به نام خودتان ذخیره نمایید.

شبیه ساز مبتنی بر وب مدارهای منطقی

همین شبیه‌ساز برروی وبگاه ایران‌آتا