اگر کفش‌های کنونی شما بنددار نیستند، به احتمال 99 درصد تاکنون کفش بندی داشته اید. در زیر 15 تصویر قرارداده ایم که مربوط به روش‌های مختلف بستن بند کفش می‌باشد، که می‌توانید از آنها روش‌های جدید بستن بند کفش را یاد بگیرید و اطرافیان خود را با مد جدید بند کفش هایتان شگفت زده کنید!

دندان اره ای

صفحه

Tie-Sneakers-3

Tie-Sneakers-6

Tie-Sneakers-5

Tie-Sneakers-4

Tie-Sneakers-8

Tie-Sneakers-9

Tie-Sneakers-10

Tie-Sneakers-15

Tie-Sneakers-14

Tie-Sneakers-11

Tie-Sneakers-7

Tie-Sneakers-12

Tie-Sneakers-13

اینجا هم 38 مدل بستن بند کفش لیست شده است. پیشنهاد می‌کنم این بند کفش های مدرن را هم ببینید!