گاهی در تاریخ و روایات به مسائلی بر می‌خوریم که ابهام انگیز هستند و زمان می‌برد تا با تحقیقات این ابهام‌ها برطرف شوند.

کتاب مقدس مسیحیان انجیل نیز برخی مواردی که مطرح کرده است بعدها توسط تاریخ‌دانان به بحث گذاشته شده است.

انجیلی که هم اینک توسط کلیسا قابل قبول است انجیل چهارگانه می‌باشد که از چهاربخش انجیل متی/ مرقص/ لوقا/ یوحنا تشکیل شده که هر کدام از این پیروان مسیح با دیدگاه خود به بررسی زندگی مسیح پرداخته اند. البته این بخشی از کتاب عهد جدید یا همان انجیل می‌باشد. در انجیل داستان زنی نقل می‌شود که بدکاره بوده و قرار است سنگسار شود اما مسیح او را از سنگسار نجات می‌دهد و به وی می‌گوید برو و دیگر گناه نکن. آن زن باز می‌گردد و در مجلسی به پای مسیح می‌افتد و با عطر پاهای مسیح را تدهین کرده و با موهایش پاهای ایشان را خشک می‌کند. مسیح وی را می‌بخشد و از آن پس وی یکی از نزدیک‌ترین یاران مسیح می‌شود.

داستان‌های زیادی درباره این زن که مریم مجدلیه نام دارد نقل شده. در کتابی نوشته کارن.ل.کینگ عنوان می‌شود که این زن زنی بدکاره نبوده بلکه از نزدیک‌ترین یاران مسیح بوده و حتی کتابی از آموزه‌های وی بر جای مانده است که پس از سال‌ها در نگ حمدی مصر کشف شده است و هم اینک در موزه بریتانیا نگهداری می‌شود.

هر چه که هست داستان مریم مجدلیه نویدی است برای کسانی که می‌گویند نمی‌توان تغییر یافت. مریم مجدلیه اگر به داستان انجیلی آن نگاه کنیم تغییر از بد به سمت قدیس است و اگر به داستان خانم کارن ل.کینگ نگاه کنیم نمادی برای اینکه برتر بودن به جنسیت یا چیزی دیگر نیست٬ بلکه به شایستگی و تقوای انسان‌هاست.

هر چه که بوده مریم مجدلیه الگویی خوب برای این است که بگوییم تغییر در هر زمان امکان پذیر است.