مورچه آرژانتینی

مورچه آرژانتینی که در تعداد زیادی در سراسر اروپا، ایالات متحده و ژاپن زندگی می‌کنند متعلق به یک کلنی بسیار بزرگ هستند که حاظرند در برابر دشمنانشان به صورت متحد مبارزه کنند.

کلنی مورچه آرژانتینی یکی از بزرگترین کلنی های شناخته شده حشرات است که می‌تواند با سلطه انسان ها در سطح جهانی رقابت کند.

چه بسا، مردم ناخواسته در تشکیل این کلنی ها به مورچه ها کمک کرده اند.

مورچه آرژانتینی (Linepithema humile) برای اولین بار بومی جنوب آمریکا بود. اما مردم ناخواسته مورچه ها را به همه قاره ها به جز قطب جنوب انتقال داده اند.

این مورچه های آرژانتینی که با تشکیل کلنی های بزرگ شناخته شده اند، می‌توانند تبدیل به یک آفت بزرگ برای حمله به حیوانات بومی و محصولات کشاورزی شوند.

در اروپا، که یک کلنی گسترده از مورچه آرژانتینی وجود دارد که می‌توانند بیش از 6،000 کیلومتر (3700 مایل) در امتداد ساحل دریای مدیترانه کشیده شوند، در حالی که کلنی دیگری که در ایالات متحده، با عنوان “کلنی بزرگ کالیفرنیا” شناخته می شود، بیش از 900 کیلومتر (560 مایل) در امتداد ساحل کالیفرنیا گسترش یافته است. کلنی بزرگ سوم در سواحل غرب ژاپن قرار دارد.

کلنی مورچه آرژانتینی

هر یک از مورچه های آرژانتینی با کلنی های جدا از هم نیز سازگاری دارند.  با این حال، تصور می‌شود هر کلنی به صورت متمایز اداره می‌شود.

آنچه بسیار شگفت انگیز است این است که در حال حاضر میلیاردها مورچه آرژانتینی در سراسر جهان متعلق به یک کلنی بزرگ و جهانی هستند.