برخورد پرندگان به شیشهبرخورد پرندگان به شیشهسالانه بیش از 100 میلیون پرنده با برخورد به شیشه های شفاف انسان ها کشته می‌شوند. پرندگان نمی توانند تفاوت بین انعکاس یک پنجره و آسمان را تشخیص دهند.

شیشه عنکبوتییک شرکت امریکایی با ارائه راه حل اقتباس شده از طبیعت به کمک پرندگان می‌رود: شبکه عنکبوتی که دارای برخی خواص طبیعی اشعه ماورای بنفش است که برای پرندگان قابل مشاهده هست، از برخورد پرندگان به شیشه ها جلوگیری می‌کند.

با بهره گیری از پوشش الگوهای UV که برای انسان شفاف است، اما به پرندگان قابل مشاهده است، آسیب های پرنده به میزان 75 درصد کاهش یافت.