در ویکی‌پدیای فارسی در مورد توهم توطئه چنین می‌خوانیم:

تئوری ای که رویدادی کنونی یا تاریخی را نتیجهٔ نقشهٔ مخفیانهٔ گروهی دسیسه گر (عموماً قدرتمند) می داند. در تعریفی دیگر، تئوری توطئه عبارت است از نداشتن اعتقاد یا باورنکردن به شکل ظاهری و رسمی رویدادهای سیاسی، اجتماعی و اقتصادی. تئوری توطئه در شکل حاد آن بیانگر این است که تمامی بدبختی‌های عالم در پی اعمال گروهی از افراد پرنفوذ و معمولاً پنهان است. در بیان این مفهوم گفته می‌شود گروه‌های کوچک و تیزهوشی دارای امکانات سیاسی، مالی، نظامی، روانی و علمی در پس تمام حوادث خوب و بد این دنیا هستند.

احتمالا شما هم با افرادی برخورد کرده اید که بیش از حد به رویدادهایی که مشاهده می‌کنند بی اعتماد هستند و در ورای آن رویداد توطئه ای بزرگ را مشاهده می‌کنند. این افراد نه تنها خود تئوری توطئه می‌سازند بلکه تئوری های توطئه را تایید کرده و نیز از آن حمایت می‌کنند.

توهم توطئه

اخیرا در تحقیقاتی که با استفاده از شبکه های اجتماعی و انتشار تئوری های توطئه انجام شد، محققان به این نتیجه رسیدند که افرادی که تئوری های توطئه را قبول می‌کنند و تحت تاثیر آن قرار می‌گیرند، احتمالا خود تمایل به شرکت در این توطئه ادعایی را دارند. این تحقیق رابطه مستقیم بین باور توطئه و تمایلات شخصی برای شرکت در توطئه را نشان داد.

در تحقیق دیگری که بین شرکت کنندگان با اخلاق و گروهی دیگر انجام شد، محققان به این نتیجه رسیدند که افراد اخلاق‌مند کمتر از دیگران به تئوری های توطئه دامن می‌زنند.

منبع. دیدگاه شما در مورد این پست و توهم توطئه و نیز توهم امنیت چیست؟ آیا با نمونه هایی از توهم توطئه آشنا هستید؟ آیا این‌ها توهماتی بیش نیستند؟