تا به حال درمورد “خطر انقراض نسل بشر” اندیشیده اید؟ چه عواملی می‌تواند نسل بشر را از بین ببرد؟ پیش‌تر در مورد عواملی که می‌توانند کره زمین را از بین ببرند در ایران آتا خواندیم. اما دیدگاه شما در مورد نابودی نسل بشر قبل از نابودی کره زمین چیست؟ آیا چنین امکانی وجود دارد و چه عواملی می‌توانند باعث این واقعه ترسناک شوند؟

شاید تیتر این پست برای بسیاری مضحک به نظر بیاید، اما همین افراد با شنیدن پیش‌بینی مایاها برای اتمام جهان، لحظه ای عمیقا به آینده خود و امنیت نسل بشر می‌اندیشند. نمی‌خواهم شما را به گذشته یا آینده ببرم و از عامل‌های خطری بگویم که در حال حاضر وجود ندارند. عوامل خطرناک برای انقراض نسل بشر در حال حاضر نیز ما را تهدید می‌کنند.

توهم امنیت

رکود اقتصادی جهانی، بیماری‌های همه گیر ویروسی قدرتمند، تروریسم، افزایش جرم و جنایت، تغییرات آب و هوایی، اتمام منابع طبیعی زمین، تهدید گسترش سلاح های هسته ای، عدم آموزش و تربیت صحیح کودکان، گرایش‌های هم‌جنسگرایی و …

اما آنچه که در میان این عوامل تهدیدزا که امروزه بیش از پیش ما را احاطه کرده اند، امیدوار کننده است، قدرت تفکر و تدبیر انسان است. قدرتی که باعث عروج و پیشرفت تمدن ها می‌شود و البته نباید فراموش کرد که همین قدرت انسان موجب افول تمدن‌های دیگر نیز شده است؛ تمدن‌هایی که در توهم امنیت بودند!

بلی! تا زمانی که انسان خود را در آینده ای امن ببیند و بدون تدبیر و توجه به عواقب خطرناک اقدامات خود، به فکر پیشرفت‌های خود {در محور گذشته تا امروز} باشد، نسل بشر در خطر انقراض قرار خواهد داشت. انسان بایستی بتواند فناوری را در راستای حفظ و امنیت نسل بشر تغییر داده و گسترش دهد.