آیفون 5تیم جیمی کیمل (کمدین امریکایی) میان مردم حضور می‌یابد تا نشان دهد که عقل مردم حتی در چشمانشان هم نیست! جیمی کیمل مردمی را در خیابان های لس‌آنجلس نشان می‌دهد که برای توصیف چیزهای جدید از جان مایه می‌گذارند!

تیم جیمی آیفون 4S را به مردم نشان می‌دهد و از آنها می‌خواهد نظرشان را در مورد آیفون 5 جدید ابراز کنند. نظرات بسیار جالب هستند!

اکثر مردم فکر می‌کنند که نازک‌تر و سبک‌تر است! یک نفر فکر می‌کند که به مراتب بهتر از آی‌فون 4S خودش است!

اینها تنها برخی از واکنش های مردم مشتاقی است درمورد آنچه اطلاعات کافی درموردش ندارند.

برخی از طرفداران آیفون از اینکه آیفون 5 بسیار شبیه نسخه های پیشین است، ابراز ناراحتی می‌کنند. با این‌حال برای خیلی ها تنها جدید بودن مساله است و هر لحظه به دنبال حس و مزه تازه هستند. پس منتظر باشید تا خیل عظیمی از علاقه مندان به گوشی جدید آیفون 5 را در صف های فروشگاه های اپل ببینید که آمده اند نسخه جدیدتر از آیفون خود را خریداری کنند!

لینک ویدئوی مربوطه در یوتیوب

لینک ویدئوی مربوطه در thesun