حمله تبلیغاتی سامسونگ به آیفون 5

منتظر این اتفاق بودیم! سامسونگ با انتشار آیفون 5 بیکار نمی‌نشیند و در تبلیغ جدید خود اعلام می‌کند که اپل گوشی نابغه ها نیست. خوب جز این هم از سامسونگ انتظار نمی‌رفت. اگر کسی شما را پیش جمع خراب کند چه می‌کنید؟

سامسونگ در این آگهی تملق گویی نکرده است و تنها نشان داده است که آیفون 5 حتی به اندازه گلکسی S3 هم خوب نیست؛ با نمایش فهرستی از امکاناتی که آیفون 5 فاقد آنها هست.

به راستی آیا مردم آیفون 5 را به خاطر امکانات آن می‌خرند یا به خاطر احساسات و دلایل پوچ؟ آیا چشم مردم بیش از عقل آنها کار می‌کند؟!