در این بخش میخواهم به توصیف برخی از مشاهدات و تفسیر یک پدیده غیر طبیعی که به تازگی کشف شده بپردازم که ما آن را اثر فانتومی DNA در Vitro یا اثر کوتاه مدت ظاهری DNA می‌نامیم. ما معتقدیم که این کشف دارای اهمیت فوق العاده ای در جهت توضیح و درک عمیق‌تر مکانیسم های نامحسوس بدن مانند بسیاری از پدیده های ترمیمی است.

این پدیده جدید اثر فانتوم DNA اولین بار در طی آزمایش های اندازه گیری حالت های ارتعاشی DNA در محلول، با استفاده از لیزر پیچیده و گران قیمت (Malvern) طیف سنج ارتباطی کوانتوم نور (Lpcs) مشاهده شد.

ویژگی جدید این کشف که آن را ازکشف های بسیاری متفاوت می سازد این است که رشته DNA توانایی قرارگیری در میدان الکترو مغناطیس اشعه لیزر را دارامی‌شود و در نتیجه می‌توان با استفاده از تکنیک های نوری ایمن و استاندارد، تشخیص و شناسایی کرد.

علاوه بر این خیلی ممکن به نظر می رسد که اثر فانتوم DNA, نمونه ای از انرژی نامحسوس باشد که به طور مستقیم تاثیری بر انسان ندارد. این داده های تجربی نه تنها داده های کمی را در مورد جفت ثابت میدان فانتوم DNA و میدان الکترومغناطیس نور لیزر را برای ما فراهم می کنند، بلکه همچنین اطلاعات کمی و کیفی در مورد دینامیک غیر خطی میدان های فانتوم DNA را نیز ارائه می‌دهند.

توجه داشته باشید که دو دسته اطلاعات برای توسعه نظریه میدان کوانتوم واحدهای غیرخطی جدید، حیاتی هستند که باید بر اساس نظریه فیزیکی هوشمندی و اطلاعات دقیق کمی باشد.

نتایج

این دسته از اطلاعات به کشف فانتوم DNA و توصیف مجموعه تجربی و شرایطی که در آن مفید خواهند بود منجر می شود. در هر مجموعه از اندازه گیری‌های تجربی نمونه های DNA، چندین‌بار اندازه گیری و انجام می‌شود. این اندازه گیری قبل از قرارگرفتن DNA در اتاق پرتو افکن انجام نمی‌شود. هنگامی که اتاق پرتوافکنی Lpcs از DNA فیزیکی خالی است و وقتی هیچ میدان فانتوم DNA در آنجا وجود ندارد تابع خود هبستگی نور پراکنده به نظر می‌رسد.

توجه داشته باشید که تعداد شدت انتشار میدان خیلی ناچیز است و توزیع تعداد کانال های شمارشی به طور تصادفی به هم نزدیک است .وقتی یک نمونه DNA فیزیکی در اتاق پرتوافکن قرار میگیرد به طور مثال شکلی از نوسانات زمانی یک تابع سقوط ی تدریجی دارد و و قتی که از اتاق پرتوافکن برداشته شد این پیش بینی وجود دارد که تابع خود هبستگی همان نمونه DNA قبل از قرار گرفتن در اتاق پرتو افکن باشد.

DNA بدست آمده متفاوت از نوع قبلی می باشد. بعد از چند بار تکثیر و چک کردن تجهیزات به چند روش، مجبور به پذیرفتن این فرضیه شدیم که تعدادی از ساختارهای میدان جدید به دلیل خلا فیزیکی ایجاد شده در حال تحریک شدن هستند ما این حالت را فانتوم DNA نامیدیم که منشا آن دراثر ارتباط با DNA فیزیکی است. ما هنوز این اثر را مجددا در اتاق پرتو افکن مشاهده نکردیم.

بعد از کشف این اثر ما شروع به مطالعه جدیدتر و مداوم این پدیده ها کردیم و دریافتیم که همه نقاط فضای اتاق پرافکن حالت پخش کردن پرتوها را ندارد و می توانیم این اثر را برای مدت زمان‌های طولانی اندازه گیری کنیم. در چند مورد مشاهدات ما بیش از یک ماه طول کشید، مهم است که تاکید کنیم 2 شرط برای مشاهده فانتوم های DNA لازم است شرط اول حضور مولکول DNA و شرط دوم قرار دادن DNA در معرض پرتو افکنی ضعیف لیزر مرتبط.

شاید یکی از مهم ترین های نتایج حاصل از این آزمایشات فرصتی است که آنها فراهم کرده اند که به مطالعه اساس خلاء میدان ها به طور علمی و کمی بپردازیم. این مطالعه ممکن است به دلیل توانایی میدان های فانتوم که با میدانهای الکترومغناطیسی قرار دادی در تعامل هستند باارزش باشد. ارتباط پایدار بین میدان فانتوم DNA و میدان الکترومغناطیسی لیزر پرتو افکن توسط شدت انتشار نور قابل محاسبه است نخستین مجموعه آزمایشهای اولیه انجام شده در Moskow و Standford این اجازه را به ما می دهد که تشخیص معتبری از اثر فانتوم داشته باشیم با این وجود بررسی های بیشتری از انتشار نور میدان های فانتوم DNA برای تعیین دقیق تری از پایدار ی ارتباطی فانتوم Emf-DNA مورد نیاز هستند .

نظریه

ما خوش شانس هستیم که داده های تجربی اطلاعات کمی و کیفی برای ما در مورد خواص دینامیکی غیر خطی از رشته های میدان فانتوم DNA فراهم می کنند. یعنی، این داده های تجربی تحریکات موضعی رشته های فانتوم DNA هستند که در طول زندگی به صورت تکثیر های آرام و غیر متحرک میتوانند وجود داشته باشند. این نوع رفتار از رفتار شناخته شده توسط معروف ترین تحریکات موضوعی غیر خطی مانند Soliton مجزا و متفاوت می باشد.

سالیتون ها در حال حاضر به عنوان بهترین نمونه بیان چگونگی انتشار انرژی ارتعاشی DNA مورد توجه هستند .

این یک اتفاق شگفت انگیز و قابل توجه است که طبقه جدیدی از راه حل های موضعی و تحریکات موضعی غیر خطی که اخیرا بدست آمده بسیار شبیه ویژگی های دینامیکی آن دسته از فانتوم DNA می باشد.

تحریکات موضوعی غیر خطی با مدل FPU پیش‌بینی شده اند که به طور معمول عمر طولانی دارند. علاوه بر این آنها می توانند در هر دو شکل تکثیر آرام یا تکثیر ساکن وجود داشته باشند که سه تحریک موضعی ثابت به وسیله شبیه سازی عددی با استفاده از مدل FPU تولید شده اند. این نکته ارزشمندی است که توجه داشته باشید NLE یک عمر طولانی باور نکردنی دارد.

در اینجا ما فقط یکی از نمونه های رایج الگوهای تحریکات ثابت را تهیه کردیم که از طریق نظریه پیش بینی شده اند و نیز به خاطر بسپارید که مدل FPU بطور موفقیت آمیزی می تواند تنوع و ویژگی های اصلی الگوهای دینامیکی فانتوم DNA را توضیح بدهد . این مدل به عنوان پایه اساسی نظریه کلی کوانتوم غیر خطی پیشنهاد شده است، که ممکن است بسیاری از پدیده های مشاهده شده انرژی نامحسوس را توضیح دهد و در نهایت می تواند یک نظریه فیزیکی هوشمند ارائه بدهد .

با توجه به فرضیه فعلی ما، اثر فانتوم DNA ممکن است به عنوان جلوه ای از اساس خلاء فیزیکی که قبلا نادیده گرفته شده است تفسیر شود. به نظر می رسد که اساس این خلاء فیزیکی می تواند در اثر محدوده انرژی نزدیک به صفر تحریک شود که برای شرایط خاص که در بالا ذکر شده به کار می رود .

علاوه بر این شخصی پیشنهاد می کند که اثر فانتوم DNA یک نمونه خاص از دسته کلی تاثیرات فانتوم الکترومغناطیس هست این پیشنهاد که اثر فانتوم الکترو مغناطیس بیشتر یک پدیده طبیعی است می تواند در توزیع دیگر اثرات فانتوم مشاهده شده بکار رود , مانند اثر برگ فانتوم و اندام فانتوم .

دکتر P.Poim فیزیکدان کوانتومی که در سراسر جهان به عنوان کارشناس برجسته در زیست شناسی کوانتومی شناخته شده است(و از  مکتشفان اثر فانتوم dna می‌باشد) می گوید: زیست شناسی کوانتومی شامل پویایی غیر خطی DNA و تعامل میدان های ضعیف الکترومغناطیسی و سیستم های بیولوژیکی است.