زن خوشحالگفته می‌شود ژن غیرت در آقایان ممکن است ژن ایجاد کننده احساس خوشحالی در خانم ها باشد. البته شاید این نظریه به لحاظ علمی تازه اثبات شده باشد، اما از دید یک خانم باید بگویم که اکثر خانمها ازدیرباز جذب مردهایی می‌شدند که غیرت مردانگی داشتند.

بر اساس شواهد یک مطالعه علمی، خانم هایی که در آنها مقدار یک ژن به نام MAOA پایین باشد، نسبت به دیگر خانم ها احساسات شادتری دارند البته این ژن همین اثر متقابل را روی کودکان نخواهد داشت. در واقع این ژن با نوع مشابه همین ژن در آقایان که علت ایجاد غیرت در آقایان است مرتبط است. این نخستین ژن خوشحال کننده در خانم هاست .

MAO-A یا مونوآمینواکسید A؛ فعالیت آنزیمی را کنترل می کند که مقدار سرتونین، دوپامین و سایر فعل و انفعالات شیمیایی مغزی دخیل در ایجاد احساسات خوب را کم می‌کند.

در این مطالعه محققان متوجه شدند زنانی که دارای یک کپی از نوع کم این ژن هستند در مقایسه با زنانی که فاقد آن هستند خوشحال‌ترند و البته عکس این نظریه در آقایان صادق است؛ یعنی بسیاری از مردانی که یک کپی از ژن مغایر را دارند هیچ شادی بیشتری نسبت به مردانی که اصلا آن را ندارند نداشته اند.

حالت کم MAOA بر اثر نتایج منفی اعتیاد به الکل، رفتارهای پرخاشگرانه و همچنین رفتارهای ضد اجتماعی حاصل می‌شود که برخی از دانشمندان آن را ژن جنگجویی یا غیرت نامیده اند و براین باورند که ممکن است تستوسترون در ایجاد این شکاف جنسیتی ژنتیکی مقصر باشد و می‌تواند اثرات سودمند این ژن را در مردان کاهش دهد.

منبع + و +