خدمتکار بلند قد

معمولاً برای انتخاب خدمتکاران هتل‌ها به قیافه آنها اهمیت داده نمی‌شود و تنها باید در کارشان ماهر باشند. حتی در بعضی هتل‌های بین المللی، مسلط بودن به زبان انگلیسی و اسپانیایی نیز شرط قبولی در شغل خدمتکاری است.

به گزارش سایت چینی زبان چاینا نیوز، یک هتل در چین به انتخاب خدمتکاران مرد و زنی اقدام کرده است که بسیار بلندقد هستند. معمولاً چینی ها قد کوتاه هستند و این هتل برای اینکه خدمتکاران برای تعویض لامپ، برداشتن پرده و تمیز کردن اجناس اتاق در سطح بالاتر از زمین نیازی به نردبان نداشته باشند، خدمتکاران بلند قد را استخدام کرده است.

مدیر هتل اظهار کرده است در طول سال شاهد حوادثی از قبیل افتادن خدمتکاران از روی نردبان و شکستگی و در نهایت مرخصی آنان هستیم. بنابراین یک خدمتکار قدبلند نیازی به نردبان ندارد، سانحه‌ای نیز برایش رخ نخواهد داد و به کارش هم در هتل ادامه می‌دهد. حتی مرخصی برای درمان نمی‌گیرد.

برگرفته از مجله زیبایی سالم