در بخش اول این مقاله نام هفت گیاه پاک کننده هوا را نام بردیم که به گفته ناسا نگهداری از آنها باعث پاکی هوا و  در نتیجه سلامت ماندن شما می شود. در ادامه اینجا نام و خصوصیات فیلتراسیون هشت گیاه آپارتمانی دیگر را می آوریم.

weeping fig

بنجامین – Weeping fig

بنجامین در اتاق نشیمن می تواند به فیلتر کردن مواد آلاینده ای چون فرمالدئید، بنزن و تری کلرواتیلن که به طور معمول همراه با فرش و مبلمان وجود دارد، کمک کند. مراقبت از بنجامین ممکن است کمی مشکل باشد ولی در صورتی که نور و آب مناسب را دریافت کند تا مدت ها پرطراوت باقی خواهد ماند.

azalea

آزالیا – Azalea

با آوردن این گل زیبا به خانه خود می توانید با فرمالدئید موجود در تخته سه لا و عایق های فومی مقابله کنید. از آنجایی که آزالیا در مناطق سرد تا 5 تا 15 درجه سانتی گراد به خوبی رشد می کند، گزینه خوبی برای بهبود هوای زیرزمین هایی است که نور مناسبی دارند.

english ivy

پیچک انگلیسی – English ivy

مطالعات نشان داده است که پیچک انگلیسی ذرات معلق در هوا را کاهش می دهد،‌ همچنین تاثیراتی در فیلترکردن فرمالدئيد موجود در برخی از محصولات پاک کننده خانگی دارد.

warneck dracaena

خون سیاوشان قدبلند – Warneck dracaena Warneckii

مقابله با آلاینده های در ارتباط با براق کننده ها و روغن ها با این خون سیاوشان میسر است. این گیاه بدون نیاز به نور مستقیم خورشید می تواند رشد کند. برگ های راه راه در بالای ساقه نازک، گیاه آپارتمانی مناسبی به نظر می آید، به خصوص وقتی که ارتفاعش به 12 پا می رسد.

chinese evergreen

آگلونما – Chinese evergreen

گیاهی با روش های مراقبتی آسان که به فیلتر کردن انواع آلاینده های هوا و حذف سموم کمک می کند. حتی با نور کم نیز رشد می کند و شکوفه ها و میوه قرمز تولید می کند.

bamboo palm

نخل بامبو – Bamboo palm

این نخل کوچک در فضاهای سرپوشیده و سایه رشد می کند و اغلب گل و دانه های کوچک تولید می کند. در صدر فهرست گیاهان پاک کننده هوا برای هر دو نوع آلودگی بنزن و تری کلرواتیلن قرار دارد. نخل بامبو گزینه خوبی برای قرار دادن در اطراف مبلمان است.

heartleaf philodendron

فیلودندرون اکسی کاروم – Philodendron oxycardium

این گیاه به دلیل سمی بودن، پیشنهاد خوبی برای خانه هایی که کودک خردسال دارند نیست. اما گیاه قدرتمندی در مبارزه با تمامی آلودگی های VOCS می باشد. به ویژه در مبارزه با فرمالدئید منابعی مانند خرده چوب.

gall lily

اسپاتی فیلوم – Peace lily

سایه و یکبار آب در هفته تنها چیزی است که گیاه زنبق برای رشد و تولید شکوفه نیاز دارد. در صدر لیست ناسا برای از بین بردن هر سه ترکیب مضر VOCS یعنی فرمالدهید، بنزن و تری کلرواتیلن قرار دارد. همچنین می تواند با تولوئن مبارزه کنند.

منبع: مجله انجمن آمریکایی علوم باغبانی