کشف گروه های خونی جدید معمولا امری بسیار نادر است، کشف آخرین نمونه جدید گروه خونی به بیش از یک دهه پیش باز می گردد، از این رو کشف دو گروه خونی به صورت همزمان رویداد بسیار مهمی به شمار می رود.


Bryan Ballif، استادیار زیست شناسی دانشگاه ورمونت و یک تیم بین المللی از همکارانش، دو نوع گروه خونی جدید را شناسایی کردند: «جونیور» و «لانگریز».

جامعه بین المللی انتقال خون، علاوه بر شناسه مشترک ABO و RH گروه خونی، بیست و هشت شناسه پروتئینی دیگر (که ممکن است برای افراد مثبت یا منفی باشد) را به رسمیت می شناسد اما نکته جالب توجه درباره کشف جدید این است که این دو نوع جدید گروه خونی می تواند تعداد کلی گروه های خونی شناخته شده را به 32 برساند. در واقع به جز گروه های A، B، AB و O گروه های خونی دیگری نیز وجود دارند که به نسبت این چهار گروه کمیاب ترند و معمولا نام افرادی را به خود می گیرند که در بدن آنها جاری بوده و سپس کشف شده اند.

برای چندین دهه دانشمندان منشا پیدایش «جونیور» و «لانگریز» را مورد مطالعه قرار می دادند تا سطح مولکولی یا پروتئینی انواع ناشناخته ای از خون را بیابند.

آنتی ژن های «جونیور» و «لانگریز» در سلول های قرمز خون وجود دارد، اما به طور کامل شناخته شده نیست. در شماره فوریه نشریه ژنتیک طبیعت، مقاله ای به چاپ رسید که طبق آن Ballif و همکارانش توانستند با شناسایی و توصیف دو پروتئین ناقل ABCB6 و ABCG2، وجود دو گروه خونی جدید «جونیور» و «لانگریز» را به اثبات رسانده و آشکار سازی کنند. این کشف جدید از آن جهت پراهمیت است که می تواند خطر انتقال گروه های خونی ناسازگار را در میان دهها هزار انسان کاهش دهد.

این مقاله اظهار دارد: “انتقال خون افراد منحصر به فرد با آنتی بادی آنتی لن، به شدت به چالش کشیده می شود که این امر، تا حدودی به دلیل کمبود اهدا کنندگان خون است ، اما عمدتا به دلیل عدم معرف معتبر برای آزمایش خون این افراد است.”

پیدا کردن گروه خونی هایی با انطباق بهتر، حتی برای جمعیت کوچکی از بیماران مبتلا به «جونیور» و «لانگریز» مثبت، مشکلات را در انتقال خون، پیوند اعضا و یا بارداری با جنین های ناسازگار با خون مادران کاهش می دهد.
به گفته Baliff، این تیم در نظر دارد تحقیقات را بر روی دیگر انواع ناشناخته خون ادامه دهد تا مشکلات مشابه را حل و پروتئین های مرتبط را شناسایی کند.

در حالی که دیگر انواع خون به ندرت شایع است،Baliff معتقد است که “اگر شما دارای گروه خونی منحصر به فرد و نیازمند تزریق خون باشید، هیچ چیز برای شما مهم تر از دانستن این موضوع نیست.”

اما گروه های خونی «جونیور» و «لانگریز» به ویژه در شرق آسیا و در ژاپن فراوان دیده می شود به صورتی که به گفته دانشمندان بیش از 50 هزار ژاپنی از گروه خونی «جونیور منفی» برخوردارند و به این واسطه دچار مشکلات انتقالی خون و یا ناسازگاری مادر با جنین هستند.

منبع