Rimino پروژه پایان نامه کارشناسی ارشد عمید مراد گنجه از مؤسسه طراحی Umeå  در همکاری با مایکروسافت تحت نظارت دانلد بارنت است.

rimino

پروژه Rimino تعریف دوباره تجربه تلفن همراه از طریق پژوهش عوامل انسانی و تفکر طراحی است. ضمن آگاهی از طریق تجربه انسانی، این پروژه به وسیله هر دو روش پژوهش طراحی مشاهده ای و تجربی هدایت می شود. مفهوم Rimino یک دستگاه تلفن همراه به صورت کاغذ الکترونیکی، همراه با یک رابط کاربری است که از پوسترهای چاپ شده الهام گرفته شده است.

[ylwm_vimeo]24428205[/ylwm_vimeo]

از نظر تاریخی، از زمانی که فناوری پیشرفت کرده است، دستگاه ها چشمگیرتر شده اند. Rimino این روند را به چالش کشیده و راه های دیگری را ارائه می کند: فناوری که یکپارچه تر و نسبت به تجربه انسانی حساس تر است.

Rimino نمایانگر آینده ای است که پیش بینی می شود با آنچه که ما به عنوان انسان به آن نیازمندیم و می خواهیم، بجای نیازها و خواسته هایی که به وسیله فناوری تحمیل شده، همسوتر می گردد.

 http://www.rimino.com