ترس و افکار منفی

می‌خواهم با فردی رابطه برقرار کنم اما نگرانم که این رابطه هم مانند روابط پیشین از هم بپاشد و ترس از تکرار تجربیات پیشین مرا از ایجاد ارتباطات جدید وا می‌دارد. این تقدیر من است که همیشه با آن مواجه هستم.

اگر نتوانیم بر ترس‌های خود غلبه کنیم و نتوانیم بر کوچک‌ترین ترس‌هایمان کنترل داشته باشیم این ترس‌ها کم کم رشد کرده و مانند تومورهای سرطانی در تمام وجودمان پر می‌شوند و به تدریج همه جوانب زندگی‌مان را دربرمی‌گیرند و منجر به اختلال در عملکردها و تصمیم‌گیری‌هایمان در روابط و دیگر جوانب زندگی‌مان می‌شوند.

در کتاب الکترونیکی پیش روی شما که با توجه به تجارب شخصی و تجارب دوستانم آن را تهیه کرده ام، با شما همراه می‌شوم تا ترس را از ذهن خود بیرون برانید و افکار خوش و اعتماد و امید در هر روز و هر ساعت زندگی را جانشین آن کنید.

برای دریافت این کتاب کلیک کنید. (به زودی لینک ویرایش می‌شود.)