در این پست از ایران‌آتا به معرفی پروژه صندلی چرخداری می‌پردازیم که اجازه می‌دهد تا کاربر به راحتی بایستد. “EDGE Leeding” همچنین با استفاده از دنده های دستی با گزینه های مختلف دسترسی کاربر را آسان‌تر کرده و دردها را کاهش می‌دهد. طراح این ویلچر (صندلی چرخدار) کاهش فشار وارده به زخم‌ها و حرکت به سوی پایان دادن به مرزهای اجتماعی که گاها مانع حضور آسان معلولین در برخی اجتماعات می‌شود، را از اهداف این پروژه معرفی کرده است.

ویلچر ایستاده
برای لحظه ای این جهان را در ذهن خود تصور کنید که فردی باید در یک صندلی چرخدار زندگی کند. من بر این باورم که هر فردی زندگی متفاوتی نسبت به دیگران دارد، و وضعیت ایده آل هر کسی می‌تواند متفاوت باشد، به عنوان مثال کسانی که از صندلی چرخدار استفاده می‌کنند آیا می‌توانند بدون کمک شخص دیگری بایستند؟ ایستادن به طور موقت، می‌تواند زندگی بهتری برای آن شخص ایجاد کند.

صندلی چرخدار ایستاده

به نظر من این صندلی چرخدار می‌تواند برای برخی معلولین بسیار جالب و مفید باشد. معلولیت هرگز محدودیت نیست. با آرزوی موفقیت و خوشبختی برای همه معلولان.

معلولیت محدودیت نیست

وبگاه پروژه