دستگاهی که در ویدئوی زیر مشاهده می‌کنید فناوری است که از ترکیب یک آبشار بزرگ و پرینتر ایجاد شده است. این پرینتر آبشاری در حدود 5 سال پیش در چین به نمایش گذاشته شده بود. از این پرینتر آبشاری می‌توان برای تبلیغات خیابانی و در اماکن عمومی استفاده کرد.