نقاشی کودکاننقاشی کشیدن برای کودکان و دیدن نقاشی کشیدن آنها بسیار لذت بخش است. کودکان با نقاشی دنیای اطراف خود را می‌شناسند و با نقش افکارشان رشد می‌کند. یکی از روش‌های نقاشی برای کودکان استفاده از دستان آنها و دورگیری دست است.

در این کتاب الکترونیک ما با دورگیری دست در حالات مختلف و قدم به قدم به کشیدن نقاشی حیوانات مختلف پرداخته ایم. شما نیز می‌توانید با خواندن این کتاب این نقاشی های ساده ولی لذت بخش را برای کودکان خود کشیده و به رنگ آمیزی آنها بپردازید.

کتاب نقاشی حیوانات با کمک دورگیری دست را می‌توانید تنها به قیمت 1900 تومان خریداری و دانلود نمایید.