آیا تا به حال به این فکر کرده‌اید که رهبران بزرگ جهان چگونه به همه کارهایشان می‌رسند؟ آنها تصمیمات‌شان را خودکار می‌کنند و سعی دارند کمتر در معرض تصمیم‌گیری‌های کم ارزش قرار بگیرند.

برای مثال به این گفته باراک اوباما دقت کنید: “شما معمولا مرا با کت و شلوار خاکستری یا آبی می‌بینید. من سعی میکنم از تصمیم‌گیری های کم ارزش دوری کنم. من نمی‌خواهم درباره اینکه چه چیزی بخورم یا بپوشم تصمیم گیری کنم؛ چرا که من بایستی برای تصمیمات بسیار دیگری که ارزشمند هستند وقت بگذارم.”

این همان دلیلی است که به خاطرش باید تصمیم‌گیری‌هایتان را کاهش دهید، چیزی که روانشناسان به آن خستگی تصمیم می‌گویند. وقتی شما تصمیمات زیادی می‌گیرید باعث می‌شود که نتوانید تصمیمات مهم‌تان را بهتر بگیرید!

همچنین سرعت در تصمیم گیری نیز بسیار مهم است. یادم می‌آید وقتی که در ارتش خدمت می‌کردم، فرمانده پادگان بر روی نامه‌های اداری عباراتی مانند اینها را می‌نوشت:

  • اقدام گردد
  • مقدور نمی‌باشد
  • در جلسه آتی بحث شود
  • در کمیسیون مربوطه مطرح شود

پاراف کردن این‌چنین نامه‌ها باعث می‌شود که سرعت در تصمیم‌گیری بیشتر باشد. شاید تصمیماتی که ما هر روز اتخاذ می‌کنیم به مهمی تصمیمات اوباما و یا فرمانده یک پادگان تکاور ارتش نباشد، اما چنین رویکردهایی باعث بهبود عملکرد و افزایش بهره‌وری ما نیز خواهد شد.