آیا از ادامه روابط دوستانه در زندگی واقعی خود خسته شده اید؟ آیا فکر می‌کنید دوستان شما در فیس‌بوک می‌توانند جایگزین دوستان شما در دنیای واقعی شوند؟ اگر پاسخ شما به این سوال‌ها مثبت باشد، متاسفانه باید بگویم دنیای علم خبرهای خوشی برای شما ندارد!

بر اساس یک نظرسنجی از 5،000 کانادایی، محققان به این نتیجه رسیده اند که داشتن دوستانی در زندگی واقعی ارتباط مستقیمی با شادی دارد. در مقابل، تعداد دوستان آنلاین (به عنوان مثال، دوستانی که در فیس بوک با آنها ارتباط دارید و در زندگی واقعی خود با آنها ملاقات نمی‌کنید) هیچ همبستگی با شادی ذهنی شما ندارند.

دوستان مجازی

این نظرسنجی همچنین نشان می‌دهد که: برای افراد مجرد، تاثیر دوستان واقعی بیشتر از افرادی است که با همسر خود زندگی می‌کنند. همچنین شاید برایتان جالب باشد که بدانید: تاثیر دوستان در زندگی واقعی بر شادی یا بهزیستی ذهنی (SWB) دو برابر زمانی است که حقوق شما 50% افزایش می‌یابد.

 منبع. نظر شما در این مورد چیست؟ آیا دوستان دنیای واقعی، شما را بیشتر از دوستان دنیای مجازی شاد می‌کنند؟