شبکه های اجتماعیشبکه های اجتماعی با وجود داشتن محدودیت‌های بسیار نسبت به ارتباطات رودررو، امکان کسب اطلاعات بیشتر از یکدیگر و تعامل بیشتری بین کاربران را ایجاد می‌کنند. کاربران شبکه های اجتماعی می‌توانند خود را متفاوت از آن چیزی که هستند نشان دهند. در شبکه های اجتماعی می‌توان به ابعادی از تعاملات و ارتباطات دست یافت که حتی در تعاملات رو در رو شاید نتوان چنین تعاملاتی داشت.

در شبکه های اجتماعی، آسان‌تر می‌توان هویت اجتماعی خود را به دیگران نشان داد. در شبکه اجتماعی به آسانی می‌توان عقاید خود را به اشتراک گذاشت. همچنین شبکه های اجتماعی امکان لو رفتن عقاید پنهان شما را افزایش می‌دهند.

در شبکه های اجتماعی معمولا شناخت از افراد شبکه و کسانی که با آنها در ارتباط هستیم به صورت ناقص صورت می‌گیرد. با این وجود تصور می‌شود کاربران شناخت بیشتری از یکدیگر دارند. در ارتباط نخستین با کاربری که قبلا اطلاعاتی از وی نداریم، با توجه به نوشته ها و تصاویر در رابطه با دیگر خصوصیات پنهان کاربر نیز پیش قضاوت می‌کنیم. همچنین امکان سوء تفاهمات بیشتری در شبکه های اجتماعی وجود دارد.

منبع. شما در رابطه با شبکه های اجتماعی چه دیدگاهی دارید؟ به نظر شما در شبکه های اجتماعی می‌توان در رابطه با خصوصیات اخلاقی کاربران قضاوت کرد؟