فیسبوک روابط بین همسران را ویران می‌کند

عضویت در شبکه های اجتماعی مانند فیسبوک پدیده ای است که به سرعت در حال گسترش در بین نوجوانان و جوانان بوده و در حال تغییر ماهیت روابط اجتماعی است. گزارش‌های شفاهی، از جمله اطلاعات شرح داده شده در رسانه های عمومی، نشان می‌دهد که فیسبوک ممکن است باعث ایجاد حسادت و سوء ظن در روابط عاشقانه شود.

پژوهشی در رابطه با بررسی نقش شبکه اجتماعی فیسبوک در افزایش حسادت و سوء زن بین همسران، در گروه روانشناسی دانشگاه گوئلف، با حضور بیش از 300 دانشجوی مقطع کارشناسی به صورت آنلاین انجام شد. این پژوهش با ارزیابی عوامل دموگرافیک و شخصیتی و بررسی استفاده از فیسبوک پاسخ دهندگان به پایان رسید. تجزیه و تحلیل رگرسیون سلسله مراتبی ، کنترل فرد، شخصیت و عوامل ارتباطی، نشان داد که افزایش استفاده از فیس‌بوک به طور قابل توجهی حسادت‌های مربوط به فیس‌بوک را بالا می‌برد.

استدلالی که گروه پژوهشگر بر این اثر داشته اند این است که احتمالا در نتیجه حلقه ای از تعاملات و بازخوردهایی که افراد در فیس‌بوک (با افرادی که اطلاعات کافی از همسرشان ندارند) دارند، حس حسادت در شریک زندگی فرد ایجاد شده و افراد را برای کسب اطلاعات بیشتر تحریک می‌کند که این خود باعث ایجاد سوء ظن می‌شود.

منبع. بلی! وقتی که فردی که شما نمی‌شناسید بر روی تایم‌لاین فیسبوک همسر شما پستی ارسال می‌کند یا در فیسبوک تولد همسرتان را تبریک می‌گوید، حسادت و بد دلی‌ها آغاز می‌شود و شاید پایانی بدتر از طلاق پدید آید. نظر شما در مورد ارتباطات همسران در فیسبوک و عواقبی که می‌تواند داشته باشد چیست؟