این پست سومین بخش از مجموعه پست‌های کتاب‌های پیشنهادی نویسندگان فارسی زبان است. توصیه می‌کنم بخش نخست و دوم را هم مرور کنید. در این پست نیز به معرفی 27 کتاب نوشته شده به زبان فارسی می‌پردازیم.

شما چه کتاب‌هایی از چه نویسندگانی را خوانده اید که پیشنهاد می‌کنید دیگران هم بخوانند؟ بی‌خیال سلایق! زیاد سخت نگیرید! همان کتابی را که خود خوانده و از آن لذت برده اید را معرفی کنید.