مژگان فنائی

در ژرفنای اقیانوس آگاهی، همچون رودی کوچک اما جاری و زلالم تا دریا شدن همچنان نیازمند قطره های سخاوتمند بارانم.

  • ارسال‌ها: 31
  • دیدگاه‌ها: 1
  • شروع فعالیت: