زهره واحدی

صحبت از جامعه­ ای است كه نیمی از آن خوابیده ­اند و افسون شده ­اند و نیمی دیگر كه بیدار شده ­اند، در حال فرارند. ما می­خواهیم این خوابیده­ های افسون شده را بیدار كنیم و واداریم كه «بایستند» و هم آن فراری­ ها را برگردانیم، و واداریم كه بمانند. دکتر شریعتی

  • ارسال‌ها: 45
  • دیدگاه‌ها: 1
  • شروع فعالیت: